Industrie

Prosé Geotechniek levert en installeert geokunststoffen voor diverse toepassingen in de petro chemische industrie. Zo zorgen we bijvoorbeeld, zowel nationaal als internationaal, voor de afdichting van opslagtanks en tankparken. Wij kunnen zowel een vloeistofdichte als een vloeistofkerende constructie aanbrengen voor nieuw aan te brengen tankdepots alsook in bestaande tankopslagdepots.
 

Industrie producten:

Carbofol

Kunststoffolie constructies

Carbofol (kunststoffolies) wordt veel gebruikt in de weg- en waterbouw. Zo wordt het onder andere gebruikt in de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, tunnels, vijvers, opslag- en stortplaatsen en voor de opslag van mest.

Bekijk product

Bentofix

Prosé Geotechniek levert bentonietmatten van Bentofix op maat. De bentonietmat is met zwellende natriumbentoniet gevuld en wordt gebruikt voor afdichtingen tegen vloeistoffen en gassen in verschillende toepassingsgebieden.

Bekijk product

Carbofix

Carbofix wordt veel gebruikt voor het beschermen van betonconstructies tegen gasvorming en chemische stoffen. Prosé Geotechniek is specialist op het gebied van betonbescherming in de chemische, farmaceutische en metaalverwerkende industrie.

Bekijk product

Secugrid

Multifunctionele grondwapening

Voor elk probleem heeft Prosé Geotechniek de juiste oplossing voor grondwapening. Om de fundering van wegen, sloten, taluds, dammen en dijken te wapenen, zetten we onder andere Secugrid of Combigrid in als wapeningsgrid bij een slappe ondergrond.

Bekijk product

Secutex

Kunststofweefsel

Secutex is een non-woven geotextiel. Secutex werkt als een filter en biedt oplossingen voor scheiding, filtering, drainage en bescherming in de weg- en waterbouw, maar ook voor land- en tuinbouw. Bekijk product