Industrie

NAUE Prosé Geotechniek levert en installeert geokunststoffen voor diverse toepassingen in de petro chemische industrie. Zo zorgen we bijvoorbeeld, zowel nationaal als internationaal, voor de afdichting van opslagtanks en tankparken. Wij kunnen zowel een vloeistofdichte als een vloeistofkerende constructie aanbrengen voor nieuw aan te brengen tankdepots alsook in bestaande tankopslagdepots.
 

Industrie producten:

Carbofol®

Kunststoffolie constructies

Carbofol® (kunststoffolies) wordt veel gebruikt in de weg- en waterbouw. Zo wordt het onder andere gebruikt in de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, tunnels, vijvers, opslag- en stortplaatsen en voor de opslag van mest.

Bekijk product

Bentofix®

NAUE Prosé Geotechniek levert bentonietmatten van Bentofix® op maat. De bentonietmat is met zwellende natriumbentoniet gevuld en wordt gebruikt voor afdichtingen tegen vloeistoffen en gassen in verschillende toepassingsgebieden.

Bekijk product

Secugrid®

Multifunctionele grondwapening

Voor elk probleem heeft NAUE Prosé Geotechniek de juiste oplossing voor grondwapening. Om de fundering van wegen, sloten, taluds, dammen en dijken te wapenen, zetten we onder andere Secugrid® of Combigrid in als wapeningsgrid bij een slappe ondergrond.

Bekijk product

Secutex®

Kunststofweefsel

Secutex® is een non-woven geotextiel. Secutex® werkt als een filter en biedt oplossingen voor scheiding, filtering, drainage en bescherming in de weg- en waterbouw, maar ook voor land- en tuinbouw. Bekijk product