MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Prosé Geotechniek B.V. is een specialist in het leveren en verwerken van geokunststoffen. In samenwerking met Genap B.V. zijn we actief met onze CO2 Prestatieladder bezig.  Niet alleen om een extra certificaat in ons bezit te hebben, maar om als organisatie bewust te worden van onze eigen CO2 uitstoot en mogelijkheden om hierin verder te verbeteren. De CO2 Prestatieladder  is hiervoor een handig en concreet instrument om inhoud te geven aan energiereductie. Zo bespaart ons bedrijf kosten uit en levert een bijdrage aan een betere omgang met het milieu in onze bedrijfsvoering en op de projecten.

CO2 is een chemische verbinding van een koolstof molecuul (C) en twee zuurstofmoleculen (O). We noemen het ook wel kooldioxide, dit is een gas die kleurloos, reukloos en smaakloos is. Kooldioxide is een gas die de natuur zelf vormt en die de natuur ook nodig heeft en deze is niet giftig. Door de uitstoot van CO2 neemt wel het broeikaseffect toe, waardoor de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt. Dit effect is toegenomen door de afgelopen honderd jaar door het gebruik van de onhernieuwbare energiebronnen (benzine en diesel).

Inzicht in CO2 uitstoot van ondernemingen wordt steeds belangrijker, en wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen.

Brandstofverbruik is de grootste energiekostenpost voor Prosé Geotechniek B.V. Door ons actief bezig te houden met vermindering van onze energiestromen leveren wij een significante bijdrage aan de vermindering van onze CO2-uitstoot en reduceren wij hierdoor onze kosten!

Voor meer informatie over de CO2-prestatladder, verwijzen wij naar de website van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl)

co2-bewust-certificaat-niveau-3-22-2-2019

energie-management-actieplan

Participatie 2017

voortgangsrapportage-2016-1e-halfjaar

Voortgangsrapportage 2017 – 1e halfjaar

Voortgangsrapportage 2017 – 2e halfjaar

Voortgangsrapportage 2018 – 1e halfjaar

Energie Management Actieplan 2019-2021 – v 20190219

Heeft u nog vragen of suggesties voor ons, neem dan gerust contact met ons op via:

Contactpersoon: Peter Prosé
Telefoonnummer: +31 (0)58-257 29 54
E-mail: info@prosegeotechniek.nl