Vloeistofdichte voorzieningen

Vloeistofdichte voorzieningen en maatregelen hebben als doel te voorkomen dat bodemverontreiniging ontstaat en dat deze tegen hoge kosten weer moeten worden opgeruimd en gereinigd.

Wij kunnen vloeistofdichte voorzieningen aanbrengen voor nieuw aan te brengen tankdepots alsook in bestaande tankopslagdepots. Prosé Geotechniek levert en installeert vloeistofdichte voorzieningen voor diverse toepassingen. Zo zorgen we bijvoorbeeld, zowel nationaal als internationaal, voor de afdichting van opslagtanks en tankparken.

Vloeistofdichte voorzieningen

Zowel voor nieuw aan te leggen als voor bestaande tankparken zorgen we voor de veilige opslag van chemicaliën. Dit doen we met HDPE folie en  Bentonietmatten. We kunnen projecten aannemen en uitvoeren.